قدرت نرم وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
106 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی