روش شناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهی -سیاسی امام خمینی
68 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش نامه انقلاب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی